Το διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2017:
Πρόεδρος: Μπούτλας Απόστολος
Α’ Αντιπρόεδρος: Καραγιώργος Φώτιος
Β’ Αντιπρόεδρος (και υπεύθυνος ακαδημίας): Γκόλιας Αθανάσιος
Γεν. Γραμματέας: Σπίνος Αθανάσιος
Α’ Γεν. Αρχηγός: Κολώνης Γεώργιος
Β’ Γεν. Αρχηγός: Αποστόλου Στέλιος
Ταμίας: Κουφαλιδάκης Γεώργιος
Έφορος γηπέδου: Παρθένης Θωμάς
Έφορος δημοσίων σχέσεων: Χαρίσης Ευάγγελος
Μέλος: Αθανασία Γουμενοπούλου

3,030 total views, 0 views today